Gizlilik ve Tarafsızlık

Yönetim Deklarasyonu

TümGen Laboratuvarı  test çalışmalarının TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.
Anlaşmalı kurumlara vermiş olduğu test hizmetinde tarafsız ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak çalışır.

TümGen Laboratuvarı karar verme bağımsızlığına sahip ve test çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiç bir faaliyet içinde yer almaz.

Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel ile doğru, güvenilir uluslar arası kalite standartlarında test hizmeti verir. Bulunan test sonuçlarını hiç bir etki altında kalmadan doğru olarak raporlar ve bildirir. 
 
Bu amaçla laboratuvarımızda;

 • Laboratuvar hizmetlerinde kaliteyi sağlamak için gerekli personel, alt yapı ve ekipman dahil tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Laboratuvarlarımızda yürütülen tüm analiz ve faaliyetlerde yasal mevzuatlara bağlı kalacağımızı ve mesleki itibarı koruyacağımızı,
 • Hizmetin tüm süreçlerinin güvenli bir ortamda ve mesleki riskleri en aza indirecek tedbirleri alacağımızı,
 • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayacağımızı, 
 • Etik değerlere bağlı kalınmasını sağlayacağımızı,
 • Hizmet alanlara ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlayacağımızı,
 • Laboratuvar çalışmalarının ve sonuçlarının gizliliğinin korunması ve sürdürülmesi konusunda her türlü tedbiri alacağımızı, 
 • Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
 • Hizmet sunumunda beklenen kalite seviyesinin sağlayacağımızı,
 • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlayacağımızı,
 • Bu çerçevede TS EN ISO/IEC 17025 şartlarını karşılamak, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alanların kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlerin uygulanmalarını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.