Hakkımızda

Tümgen Laboratuvarı Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerince kuruldu.

Genom analizlerinde ve yeni kuşak sekanslama teknolojilerinde uzmanlaşan Tümgen, aynı zamanda bir GDO tarama çipi üretimininde yapıldığı, KOÜ Teknoparkı’ na ait bir çok amaçlı AR-GE kuruluşudur.

Amacımız yeni gelişen gen teknolojilerini gıda analizleri tanı ve tesbitinde uygulanır hale getirmek, konvansiyonel metotlarla tanı hizmeti vermek ve yeni insan kaynakları yetiştirmektir.

Laboratuvarımız; sürdürdüğü analizlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi amacıyla; 6 Eylül 2017’den itibaren TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için Genel Şartlar Standardının gerekliliklerini  oluşturarak akreditasyon sertifikasını almıştır.

17025 Kalite El Kitabımız; TS EN ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının esasları çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerimizi, Kalite politikamızı ve bu politikanın benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri içermektedir.

TümGen Laboratuvarı oluşturmuş ve uygulamakta olduğu Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi  benimsemiştir.